สายด่วน : 096-423-9654 (ช่างดล)
 

ระบบแก๊สหัวฉีด


ECU
 กล่องควบคุรอิเล็กทรอนิคส์ ทำหน้าที่ ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง ให้แม่นยำ และ ยังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ของข้อบกพร่อง(Error) ต่าง ๆ ที่เกิดปัญหาในระบบแก๊ส หรือ ทำงานไม่สมบูรณ์
Gas Injector
ทำหน้าที่ฉีดแก๊ส จะเปิด-ปิด ฉับไวหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของหัวฉีดนั้นๆ
Auto Switch
ทำหน้าที่ เปิด - ปิด ระบบแก๊ส - น้ำมัน และบอกระดับแก๊สในถังพร้อมระบบเตือน โดยส่งสัญญาณไฟ กระพริบ และ เสียง
เพื่อเตือนให้ผู้ขับรถทราบ เมื่อระบบแก๊สเกิดขัดข้อง หรือ มีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข หรือ Service รวมทั้งเสียง
เตือนเมื่อแก๊สหมด
Multivalve  
   
   


Products
ธนดล : 34/16 (478) ซ.ลาดปลาเค้า 52 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
มือถือ : 096-423-9654 (ช่างดล) , 093-592-2447 (น้ำ)