สายด่วน : 096-423-9654 (ช่างดล)

การดูแลรักษารถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัท

ในการดูแลรักษารถยนต์ที่ทำการติดแก๊สถังโดนัททั้งตัวเครื่องยนต์และส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์นั้น คุณควรที่จะใส่ใจดูแลเกี่ยวกับตัวรถที่ติดแก๊สถังโดนัทและสภาพของถังโดนัทที่ติดอยู่กับรถยนต์ของคุณด้วย คุณควรหมั่นตรวจเช็คและสังเกตอาการต่าง ๆ ของรถที่อาจเกิดอาการที่ผิดปกติขึ้น ดังนั้นคุณควรที่จะทราบถึงวิธีการหลักการดูแลรักษารถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัทเบื้องต้นด้วย เพื่อที่จะสามารถดูแลหรือสามารถทำการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานะการณ์ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและรถยนต์ของคุณนั่นเอง

การรักษาเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัท

ข้อควรรู้ในการบำรุงรักษาและวิธีการสังเกตสำหรับรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัท
 1. คุณควรเลือกน้ำมันเครื่องที่สามารถทนกับความร้อนจากการเผาไหม้สูง เพราะระบบการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของก๊าซ LPG อาจทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติ ดังนั้นรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัทควรมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดอย่างเคร่งครัด
 2. ควรตรวจเช็คระบบจุดระเบิดสำหรับรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น คอล์ยจุดระเบิดและหัวเทียน
 3. ขอแนะนำสำหรับรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัทในการเลือกให้หัวเทียนแบบ แพลตตินั่ม หรือ อีริเดียมที่เทียบเท่ากับเบอร์หัวเทียนเดิม หรือ ให้ใช้เบอร์ที่ระบายความร้อนได้มากกว่าเดิมก็ได้
 4. ควรตรวจเช็คบ่าวาล์วไอเสียทุกระยะ 40,000-60,000 กิโลเมตร เนื่องจากรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัทจะทำให้บ่าวาล์วมีโอกาสสึกหรอมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน

การดูแลรักษาโดยทั่วไปของรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัท

ถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลหรือบำรุงรักษารถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัทแล้ว ไม่ใช่ว่าควรดูแลเฉพาะตัวเครื่องยนต์เท่านั้น คุณควรที่จะหมั่นดูแลรักษาส่วนอื่นของรถยนต์ของคุณควบคู่กันด้วย และการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัท มีดังนี้
 1. ควรทำการตรวจเช็คน๊อต สกรู ที่ยึดท่อก๊าซ หม้อต้ม และถังโดนัทเป็นประจำ
 2. ควรทำความสะอาดกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ
 3. ควรเปลี่ยนกรองไอก๊าซทุก 20,000 กิโลเมตร และกรองก๊าซทุก 50,000 กิโลเมตร
 4. สำหรับรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัทควรเหลือน้ำมันอย่างน้อย 1/4 ของถัง และควรสลับใช้น้ำมันบ้างเพื่อลดความเสียหายที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีดน้ำมัน
 5. ควรหมั่นเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในระดับปกติอยู่เสมอ
 6. ควรถ่ายตะกอนก๊าซที่หม้อต้มทุก 50,000 กิโลเมตร
 7. ตรวจเช็คหม้อต้มก๊าซ (Pressure Regulator) ทุก 20,000 กิโลเมตร
 8. สำหรับรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัทการตรวจเช็ครอยรั่วของก๊าซเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญ โดยใช้น้ำสบู่ลูบ หรือหยดตามข้อต่อต่างๆของท่อก๊าซ
 9. การนำรถยนต์ที่ติดแก๊สถังโดนัทไปทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ที่ศูนย์บริการทุกๆ 6 เดือน
   
   


Products
ธนดล : 34/16 (478) ซ.ลาดปลาเค้า 52 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
มือถือ : 096-423-9654 (ช่างดล) , 093-592-2447 (น้ำ)